Vereniging Dorpsbelangen Dalen is in 1999 opgericht. De leden van de vereniging zijn de buurtverenigingen in het dorp Dalen. De in het dorp Dalen aanwezige verenigingen en stichtingen welke als doel hebben op te komen voor de belangen van de inwoners en/of van het cultureel erfgoed van Dalen kunnen eveneens lid worden. Nieuwe buurtverenigingen krijgen automatisch het lidmaatschap van de vereniging.

Het doel van de vereniging is:
• het leefbaar houden en verbetering van de leefbaarheid van het dorp Dalen
• het behartigen van de belangen van Dalen en haar inwoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
• bevordering van de contacten tussen de inwoners onderling
• aanspreekpunt te zijn voor de Gemeente, Provincie, andere instanties en voor bedrijven, verenigingen en commissies in het dorp.

Dalen is een dorp waar…

 

  het prettig wonen, leren, werken en leven is

  een actief en gevarieerd verenigingsleven is

  veel activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud

  de bereikbaarheid door grote wegen en treinstation goed is

  de woonomgeving als heel prettig ervaren wordt

✓  scholen op goede afstand zijn

  het gezondheidscentrum zorgt voor toegang tot zorg dichtbij

✓  behoorlijk wat bedrijvigheid is.

Agenda

 

 

Nieuws

Dalen schoon, doe ook mee, Samen Dalen

  Helaas komen we het in Dalen en omgeving ook tegen: zwerfafval.Dorpsbelangen Dalen vindt dat we daar wat aan moeten doen, samen met u en wel op zaterdag 23 maart 2019. Met buren, collega's en scholieren is het vaak ontzettend gezellig om samen aan de slag te...

Lees meer