Stimuleringsfonds Gemeente Coevorden

 

Fijn wonen, dat vindt iedereen belangrijk. In een veilige en aantrekkelijke omgeving. Samen met u als inwoner willen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen en wijken goed blijft of zelfs wordt vergroot. U weet namelijk zelf het beste wat belangrijk is voor uw wijk of dorp. Om het wonen aantrekkelijk te houden maken wij gebruik van het stimuleringsfonds. Heeft u goede ideeën voor uw dorp of wijk? Ideeën die ervoor zorgen dat het wonen nog prettiger wordt? Doe dan een aanvraag voor het stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds 1

Leefbaarheid
Voor 2018 is er bij de gemeente Coevorden een bedrag van 150.000 euro beschikbaar voor ‘kleinschalige, op de lokale gemeenschap gerichte initiatieven’. Projecten die te maken hebben met de leefbaarheid in de omgeving en het initiatief zijn van inwoners van de gemeente Coevorden.

Stimuleringsfonds 2

Coevorden Verbindt
In 2018 heeft de gemeente Coevorden € 610.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan Coevorden Verbindt. Het gaat om een nieuwe manier van samenwerken tussen de gemeente en inwoners. Initiatieven die het mogelijk maken dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor en invloed hebben op de omgeving waarin zij leven. Er is ruimte voor initiatieven die kortlopend zijn, maar ook voor initiatieven die meerjarig en structureel zijn, initiatieven waar inwoners en de gemeente van kunnen leren of die vernieuwend of experimenterend zijn.

Dorpsbudget

Ondersteuning projecten en activiteiten
Jaarlijks zal Dorpsbelangen Dalen een aanvraag doen voor een dorpsbudget. Met dit geld zullen eigen projecten, momenteel hoofdzakelijk voortvloeiend uit de Dorpsvisie, gefinancierd worden. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere projecten worden ondersteund. Voorwaarde is dat de aanvraag ten goede komt van de leefbaarheid in het dorp. Indien ontvangen zullen ook aanvragen worden gedaan voor de stimuleringsfondsen 1 en 2.

De aanvraag dient voor 1 augustus bij Vereniging Dorpsbelangen Dalen binnen te zijn. 
Dit kan per email:  secretaris@dorpsbelangen-dalen.nl 
of schriftelijk via
Secretariaat Dorpsbelangen Dalen
Binnenweg 5
7751 GG  Dalen