Wonen in Dalen voor alle leeftijden

DIVERSE WOONMOGELIJKHEDEN
Over het algemeen is er een grote mate van tevredenheid over de woonomgeving en het woningaanbod in en om Dalen.
Het grootste gedeelte van de woningen zijn koopwoningen. Daarnaast bezitten Domesta en Mooiland in een aantal straten sociale huurwoningen en zijn er huurwoningen in de vrije sector.

De Caspershof en Molenakkers zijn de meest recente nieuwbouwprojecten en er lijkt ook voor de toekomst voldoende belangstelling om te wonen in Dalen. Woningbouw blijft daarom – ook op langere termijn – van levensbelang voor het dorp. Maatwerk door aan te sluiten bij de bevolkingsgegevens en de wensen van de verschillende leeftijdscategorieën biedt de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen aan Dalen te binden. Daarbij lijkt er voor de toekomst vraag te zijn naar starterswoningen en ‘levensloopbestendige’ woningen, hoewel de specifieke vraag van jongeren, ouderen en (andere) kleine huishoudens onbekend is.

Groenvoorziening en (vakkundig) onderhoud in de woonomgeving vinden veel mensen belangrijk en een deel van de mensen ziet hier mogelijkheden voor verbetering. Zorgen zijn er over de achterstand die de laatste jaren is ontstaan in onderhoud van de groenvoorziening en bestrating. Een verzorgde uitstraling van het dorp is belangrijk, de eerste ‘beleving’ van inwoners en bezoekers bij het binnenrijden in het dorp moet goed zijn. Zowel de Ondernemersvereniging Dalen als inwoners van Dalen zien hier kansen om zelf actie te ondernemen. Een goede communicatie met en vanuit de gemeente zou hierin heel behulpzaam zijn. Er ligt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen voor bijvoorbeeld hondenpoep, zwerfafval en in de toekomst het onderhoud van het DOE-plein Daol’n.

Nieuws uit werkgroep Wonen in Dalen voor alle leeftijden