Dorpsbelangen Dalen

 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen is in 1999 opgericht. De leden van de vereniging zijn de buurtverenigingen in het dorp Dalen. De in het dorp Dalen aanwezige verenigingen en stichtingen welke als doel hebben op te komen voor de belangen van de inwoners en/of van het cultureel erfgoed van Dalen kunnen eveneens lid worden. Nieuwe buurtverenigingen krijgen automatisch het lidmaatschap van de vereniging.

In 2017 heeft Dorpsbelangen de Dorpsvisie Dalen uitgebracht. Met de bijdragen van de inwoners, organisaties en verenigingen hebben we Dalen in beeld gebracht. Wat is de kracht van ons dorp en met welke punten gaan we de komende jaren aan de slag om Dalen nog beter te maken. Samen met inwoners en betrokken organisaties zullen we de komende tijd invulling geven aan de plannen.

Ons Doel

 

Het doel van Dorpsbelangen Dalen is:
• het leefbaar houden en verbetering van de leefbaarheid van het dorp Dalen
• het behartigen van de belangen van Dalen en haar inwoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties

Wij trachten dit doel te bereiken door:
• bevordering van de contacten tussen de inwoners onderling
• aanspreekpunt te zijn voor de Gemeente, Provincie, andere instanties en voor bedrijven, verenigingen en commissies in het dorp.

Agenda

Deze agenda laat activiteiten zien van Dorpsbelangen Dalen en Daoler Tuun.
Wilt u een overzicht van alle activiteiten in Dalen, bezoek dan de website van Samen Dalen.

december 2019
juni 2020
Geen evenementen gevonden!

Laatste nieuws