Selecteer een pagina

Bloemrijke akkerranden Zuidenveld zijn ingezaaid

Foto: inzaaien van de akkerranden met de werkgroep Groen en Jan Boesjes

De werkgroep Groen van de Dorpsvisie Dalen had een nogal wild idee. “De aanleg van een lint van bloemen van het Zuidenveldterrein/Daoler Tuun naar de Huttenheugte.” Dit met de bedoeling de bezoekers van de Huttenheugte te verleiden een bezoek te brengen aan het Zuidenveld. De Zuidenveldcommissie zag het helemaal zitten.

Dit idee is vervolgens opgepakt door Agrarisch Natuurbeheer Drenthe, dit is een organisatie die agrarische natuurprojecten ontwikkelt. Om de benodigde financiën rond te krijgen is er een projectvoorstel voorgelegd aan het College van B en W van de gemeente Coevorden. Ook zij waren enthousiast en hebben een bedrag toegekend om het plan te kunnen verwezenlijken.

En toen de boer op, want de betrokken grondeigenaren moeten natuurlijk wel willen meewerken. Na wat aanpassingen van het tracé, die er toe hebben geleid dat de rust in het weidevogelgebied niet wordt verstoort, zetten de boeren in het gebied de schouders eronder en binnen drie dagen was de zaak onder aanvoering van Jan Boesjes geregeld tot aan de zaaimachine toe.

En vandaag was het dan zover dat de bloemen gezaaid konden worden.

Zo’n bloeiende akkerrand is niet alleen een prachtig gezicht, maar trekt ook veel insecten aan waaronder de wilde bijen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een feestelijk lint met het Zuidenveld en het is een lustoord voor de insecten.
En nu maar hopen dat het een goed bloemen jaar wordt.