Jaarverslag 2018 Dorpsbelangen Dalen

Jaarverslag 2018 Dorpsbelangen Dalen

Op 25 april hebben wij onze jaarvergadering gehouden. In deze vergadering is er teruggeblikt op het jaar 2018 en zijn de financiële gegevens doorgenomen. Bent u benieuwd waar  Dorpsbelangen Dalen en haar werkgroepen zich vorig jaar zoal mee hebben beziggehouden? Lees...
Sociale (on)veiligheid station Dalen

Sociale (on)veiligheid station Dalen

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Op 14 januari jl. heeft een vertegenwoordiging vanuit de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer binnen Dorpsbelangen Dalen, een overleg gehad met Arriva en NS (stations). Dit naar aanleiding van fietsendiefstal en...
Voetpaden, trottoirs, bereikbaarheid en verkeersknelpunten Dalen

Voetpaden, trottoirs, bereikbaarheid en verkeersknelpunten Dalen

De werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid heeft in april een schouw georganiseerd naar de kwaliteit van voetpaden en trottoirs. Hiervoor is samengewerkt met bewoners van de Selkersgoorn en De Kieftenhof. Ook het gehandicaptenplatform Coevorden is hierbij...