Dalen helpt elkaar

 

Heel positief is het grote aantal personen dat aangeeft zich te willen inzetten voor allerlei organisaties en voor andere dorpsbewoners: 50% van de mensen die de enquête heeft ingevuld wil best iets doen voor anderen.

Hieruit spreekt bereidwilligheid en een groot gevoel van saamhorigheid. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp, nu, en zeker ook in de toekomst. Door de vergrijzing van ons dorp zal de hulp- en zorgvraag toenemen.

Professionele organisaties houden zich op verschillende vlakken bezig met zorg voor de inwoners van Dalen. De primaire zorg is in Dalen goed geregeld, mede vanuit het gezondheidscentrum. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligersinitiatieven en zijn veel Dalenaren actief om elkaar te helpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit de Selkersgoorn. De kerk heeft een actieve bezoekdienst voor haar leden en buren en bekenden zien naar elkaar om.

Een aanzienlijke groep inwoners van 65 jaar en ouder gaf in de enquête aan zorgen te hebben over hulp en ondersteuning in de toekomst: ze zouden graag meer het gevoel hebben beroep te kunnen doen op hun omgeving als ze hulp nodig hebben. Ze willen beter de weg kunnen vinden naar de zorg en zij hopen dat het aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties goed en overzichtelijk blijft.

Nieuws Dalen helpt elkaar

Duurzame hulp gezocht!

Duurzame hulp gezocht!

Vindt u alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid interessant? Bent u benieuwd of er elektrische leenauto’s beschikbaar komen en waar er...

Lees meer
Presentatie Zorgboekje Dalen

Presentatie Zorgboekje Dalen

De Werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ heeft een boekje voorbereid met alle zorgorganisaties in Dalen. Daar de werkgroep ook op preventie gericht is, zijn...

Lees meer
Er kan gestemd worden

Er kan gestemd worden

Vereniging Dorpsbelangen Dalen doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van Rabobank Emmen-Coevorden. Vanaf vandaag kunt u als lid van de...

Lees meer
Aankondiging Rabo ClubSupport

Aankondiging Rabo ClubSupport

Vereniging Dorpsbelangen Dalen doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van Rabobank Emmen-Coevorden. Vanaf 27 september kunt u als lid van...

Lees meer
Subsidie nieuws

Subsidie nieuws

Nieuwe tijdelijke subsidieregeling voor inwoners, verenigingen en organisaties in Dalen. De gemeente Coevorden heeft op 25 juni 2019 een tijdelijke...

Lees meer