Dalen werkt

 

De aanwezigheid van winkels en andere bedrijven in de buurt beïnvloeden de leefbaarheid van een dorp.Het winkelaanbod in Dalen wordt positief beoordeeld en de inwoners geven in grote meerderheid aan dat ze het liefst hun boodschappen doen in het dorp om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid.

Kleine Veld is het bedrijventerrein aan de rand van het dorp. De huidige beschikbare kavels zijn allemaal bebouwd en de meeste panden zijn ingevuld door een ondernemer. Het aantal beschikbare panden voor nieuwe bedrijven in het dorp is gering.

Het hebben van werk is belangrijk voor het welbevinden van mensen en de leefbaarheid in het dorp. Op basis van de enquête die is gehouden lijkt er een gedegen lokale en regionale werkgelegenheid te zijn, met weinig ongewenste werkloosheid.

De Ondernemersvereniging Dalen (OVD) is een actieve club van ondernemers, die veel energie steekt in het actief en gezond houden van het ondernemersklimaat in Dalen en omstreken. In ons dorp zijn de ondernemingen voornamelijk gevestigd in de kom van het dorp en op bedrijventerrein Kleine Veld. Er staan 82 leden (1-1-2017) ingeschreven bij de OVD, variërend van éénmanszaken tot grotere ondernemingen met vele tientallen werknemers. Naast de investering in de eigen onderneming wordt er ook tijd en geld besteed aan de leefbaarheid van het dorp.

De agrarische sector in het buitengebied van Dalen kenmerkt zich door enerzijds schaalvergroting en anderzijds spelen ontwikkelingen als duurzaamheid en de verantwoordelijkheid voor het landschap een rol in de bedrijfsvoering.

Voor inwoners en ondernemers zou het fijn zijn als zij elkaar nog beter weten te vinden als het gaat om het aanbieden van diensten en het vinden van werk. Inwoners hebben niet allemaal zicht op welke ondernemers er in Dalen zijn; ondernemers leveren een belangrijke bijdrage in het voldoen aan de behoefte aan werkgelegenheid in en rondom Dalen.

Nieuws Dalen werkt

Duurzame hulp gezocht!

Duurzame hulp gezocht!

Vindt u alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid interessant? Bent u benieuwd of er elektrische leenauto’s beschikbaar komen en waar er...

Lees meer
Er kan gestemd worden

Er kan gestemd worden

Vereniging Dorpsbelangen Dalen doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van Rabobank Emmen-Coevorden. Vanaf vandaag kunt u als lid van de...

Lees meer
Aankondiging Rabo ClubSupport

Aankondiging Rabo ClubSupport

Vereniging Dorpsbelangen Dalen doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van Rabobank Emmen-Coevorden. Vanaf 27 september kunt u als lid van...

Lees meer
Subsidie nieuws

Subsidie nieuws

Nieuwe tijdelijke subsidieregeling voor inwoners, verenigingen en organisaties in Dalen. De gemeente Coevorden heeft op 25 juni 2019 een tijdelijke...

Lees meer
Lancering SamenDalen.nl

Lancering SamenDalen.nl

Een drankje, een hapje, prijzen, en vooral: een nieuwe website! Kom je ook naar het lanceringsfeestje van SamenDalen?

Lees meer
Lancering SamenDalen.nl 26 maart

Lancering SamenDalen.nl 26 maart

Nog ongeveer een maandje... en dan gaat SamenDalen.nl live! De nieuwe website voor en door inwoners van Dalen wordt steeds mooier en voller. Al ruim...

Lees meer