Dorpsvisie Dalen

Dorpsbelangen Dalen heeft een projectgroep in het leven geroepen om samen met de inwoners van Dalen een dorpsvisie uit te werken. Met de bijdragen van de inwoners, organisaties en verenigingen hebben we Dalen in beeld gebracht. Wat is de kracht van ons dorp en met welke punten gaan we de komende jaren aan de slag om Dalen nog beter te maken en klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Met Dorpsbelangen Dalen, inwoners en betrokken organisaties zullen we de komende tijd invulling geven aan de plannen.

De thema’s

Dalen ontmoet, sport en recreëert

Dalen cultureel

Dalen werkt

Wonen in Dalen voor alle leeftijden

Een leven lang leren in Dalen

Dalen helpt elkaar

Dalen aangesloten en mobiel

Duurzaam Dalen