Selecteer een pagina

Duurzaam Dalen

 

De Daler bevolking wil zich profileren als duurzaam; dit is de “kracht” van Dalen. Energieneutraliteit vormt de uitdaging voor ons dorp.
Gedurfd, maar realistisch stellen we dat Dalen in 2040 energieneutraal moet zijn.

De helft van de mensen in Dalen wil meer weten over de mogelijkheden om in Dalen op andere wijze energie op te wekken. Zeventig procent van de Dalenaren wil zich op één of meerdere manieren inzetten voor een duurzamer Dalen. Initiatieven vanuit de bevolking door het vormen van collectieven of coöperaties kunnen hierin belangrijk zijn.

Voor Duurzaam Dalen wordt eerst gekeken naar energie; het uitgangspunt is dat Dalen evenveel energie opwekt als er nodig is. Evenveel aandacht voor besparing als voor opwekking. In Dalen worden initiatieven met elkaar verbonden en wordt gekeken naar goede voorbeelden elders. Daken van bedrijfspanden buiten het dorp, de sporthal en platte daken van de middenstand in het dorp zouden benut kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen.
De ondernemers zouden het opladen van elektrische fietsen mogelijk kunnen maken, waarmee ze een voorbeeldfunctie vervullen en maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor auto’s sluit hierop aan.
Voor de afvalproblemen staat verhoging van het milieubewustzijn centraal; gescheiden afvalinzameling is intussen gemeengoed geworden. Gerichte voorlichting en communicatie leiden tot het ontstaan van onderlinge solidariteit en is basisvoorwaarde voor succes.

Dalen zoekt de aansluiting bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en we brengen onze ideeën en plannen in.

Nieuws Duurzaam Dalen

Duurzame hulp gezocht!

Duurzame hulp gezocht!

Vindt u alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid interessant? Bent u benieuwd of er elektrische leenauto’s beschikbaar komen en waar er...

Lees meer