Selecteer een pagina

De werkgroep Groen van de DorpsviBloemenpad van Center Parcs De Huttenheugte naar het Zuidenveldterreinsie had een nogal wild idee. “De aanleg van een lint van bloemen van het Zuidenveldterrein/Daoler Tuun naar de Huttenheugte.” Dit met de bedoeling de bezoekers van de Huttenheugte te verleiden een bezoek te brengen aan het Zuidenveld. De Zuidenveldcommissie zag het helemaal zitten.

Toen wij vervolgens ons idee voorlegden aan Agrarisch Natuurbeheer Drenthe (een organisatie die agrarische natuurprojecten ontwikkelt) waren ze gelijk enthousiast en we spraken af dat ze een projectvoorstel zouden maken. Om de benodigde financiën rond te krijgen hebben we dit projectvoorstel voorgelegd aan het College van B en W van de gemeente Coevorden. Ook zij waren enthousiast en na wat rondzwervingen van het voorstel door de ambtelijke organisatie, kregen we het bericht dat het project medegefinancierd zou worden door het College.

En toen de boer op, want de betrokken grondeigenaren moeten natuurlijk wel willen meewerken. Daartoe heeft de medewerker van Agrarisch Natuurbeheer Drenthe contact gezocht met een aantal boeren in het gebied. Het resultaat was verrassend. Na wat aanpassingen van het tracé, die er toe hebben geleid dat de rust in het weidevogelgebied niet wordt verstoort, zetten de boeren in het gebied de schouders eronder en binnen drie dagen was de zaak onder aanvoering van Jan Boesjes geregeld tot aan de zaaimachine toe.

Het frezen van de bloemenstroken is inmiddels al uitgevoerd en omstreeks half mei zal het bloemenzaad worden ingezaaid.

Zo’n bloeiende akkerrand is niet alleen een prachtig gezicht, maar trekt ook veel insecten aan waaronder de wilde bijen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een feestelijk lint met het Zuidenveld en het is een lustoord voor de insecten.

En nu maar hopen dat het een goed bloemen jaar wordt.