Selecteer een pagina

Er is de laatste dagen weer druk gewerkt in de Daoler Tuun. Geschoffeld, geharkt en er zijn diverse plantensoorten bij geplant die vorig jaar tijdens de droogte waren bezweken zoals o.a. de beukhaag, vuilboomstuiken en rododendrons. Daarnaast is een gedeelte van de Tuun afgeplagd en ingezaaid met een meerjarig bloemmengsel. Ook zijn enkele spelelementen vernieuwd waaronder de klimboom.