Selecteer een pagina

Deze titel siert onze dorpsvisie zoals die in mei 2017 is gepresenteerd. Zes werkgroepen zijn hard aan de slag om de actiepunten uit de dorpsvisie gestalte te geven. In januari 2018 hebben we inwoners van Dalen de kans geboden om op de hoogte te worden gesteld van de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Meer dan honderd belangstellenden waren aanwezig op deze informatieve avond. Door het dorpsbudget konden alle werkgroepen hun activiteiten voortzetten en uitbreiden.

Om te laten zien wat er allemaal gebeurd is sinds januari 2018 nodigen wij u van harte uit op 14 januari 2019 om 19.30 uur in MFC De Spinde. We hopen dat velen van u gebruik maken van deze uitnodiging zodat de dorpsvisie een door de inwoners gedragen initiatief blijft. Met elkaar werken we aan dorpsontwikkeling, verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de saamhorigheid.