Selecteer een pagina

Nieuws van de Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer

27 okt, 2019

Met de gemeente Coevorden hebben we als werkgroep VVV (Verkeer, Veiligheid en Vervoer) binnen Dorpsbelangen in de afgelopen periode diverse overleggen gehad met betrekking tot de diverse plannen/ontwikkelingen in Dalen. Middels onderstaande samenvatting willen we de inwoners hiervan op de hoogte stellen.

Schouw in Dalen (samen met Gehandicaptenplatform)

Binnenkort zal samen met de gemeente bekeken worden waar met behulp van kleine ingrepen geconstateerde problemen kunnen worden opgelost.
Grotere geconstateerde obstakels zullen worden meegenomen in de langere termijn plannen voor herinrichting/reconstructie.

Reconstructie Burgemeester Fonteinstraat (gedeelte Meulenpad/Schoolstraat in- en uitrit de Waag)

Oorspronkelijke planning was 2018. Planning is gewijzigd in 2020 omdat ook de vervanging riolering Schoolstraat en gedeelte Westerwijk/Burgemeester ten Holteweg meegenomen gaat worden.

Doorgaande weg door Dalen inclusief fietspad Dalen – Coevorden v.v.

Fietspad Dalen – Coevorden v.v. wordt een eenzijdig fietspad (oostzijde de Loo) en staat voor 2020 op de planning. Hierbij wordt de oversteek ter hoogte van de aangepaste bebouwde komgrens en de reconstructie van het weggedeelte de Bente (vanaf de bebouwde kom grens) tot aan de Achterbente meegenomen. Op dit moment vindt er in dit kader een aanpassing van de nutsleidingen plaats.
Samen met gemeente en provincie zal worden nagedacht wat de mogelijkheden zijn om de entree van Dalen aan de noordzijde van ons dorp te wijzigen/verfraaien nadat in 2021 de N34 verdubbeld is.

Openbare verlichting

Vanaf 2020 zal begonnen worden met een gefaseerde vervanging van de armaturen met
LED-verlichting op de huidige masten. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal dit aan de inwoners bekend worden gemaakt.

Station Dalen

Arriva en NS hebben toegezegd dat er een watertappunt zal komen. Ook is toegezegd dat bij eventuele vervanging van de wachtruimte op het perron dit een overdekte wachtruimte zal blijven.
Van wijzigingen in de dienstregeling zullen de inwoners altijd op de hoogte worden gehouden. Dit geldt ook als de oprichting van service teams (fysieke aanwezigheid op het perron) meer concreet wordt.


Verkeerssituatie Dalerveensestraat

Gelet op de klachten met betrekking tot te snel rijden zijn we met de gemeente in overleg over het inrichten van een 60 km zone voor wat betreft het gedeelte bebouwde kom grens – aansluiting Vliers.

Wij vertrouwen er op u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de werkgroep VVV binnen Dorpsbelangen,

Folkert Sinnema
e-mail: folkertsinnema@gmail.com