Selecteer een pagina

Speeltuinen Dalen: Ontwerp-Je-Speeltuindag

13 sep, 2019

De Werkgroep ‘Speeltuinen Dalen van Dorpsbelangen onderzoekt of het mogelijk is om drie speeltuinen in Dalen te realiseren. Het gaat om locaties aan de Kolkakkers/Laveringsveen, Stellingmolen/rand parkje en aan de Wilgenstraat (terrein tussen de Keuterbrink en Vleerweg). Op zaterdag 28 september (Burendag 2019) wordt op deze locaties van 11.00 tot 15.00 uur de ‘Ontwerp-Je-Speeltuindag’ georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om met ideeën te komen en zich te laten informeren.

Anita de Haas postte begin 2019 een bericht op Facebook waarin ze vroeg of er in Dalen animo is voor speeltuinen. Hier werd massaal op gereageerd. “Ouders, grootouders, buurtbewoners; iedereen gaf aan dat er behoefte is aan plekken dichtbij huis waar kinderen met elkaar kunnen spelen. Het bevordert de gezondheid van kinderen, ze spelen samen en het zijn ook voor buurten ontmoetingsplekken. Uiteindelijk maakt het Dalen een aantrekkelijker dorp om in te wonen en te leven.”

Dorpsbelangen Dalen

Uit de Dalenaren die op Facebook hadden gereageerd, stond een aantal vrijwilligers op die met Anita mee wilden denken. “Inmiddels zijn we met een groep van zeven ouders. Deze ouders komen uit de buurten die we nu op het oog hebben om speeltuinen aan te leggen. In deze buurten zijn inmiddels subcommissies georganiseerd. We richten ons eerst op deze drie plekken omdat speeltuinen ontzettend kostbaar zijn. Het wordt een grote uitdaging om dit gerealiseerd te krijgen, maar we gaan ervoor.” De groep staat er niet alleen voor. Dorpsbelangen Dalen heeft aangegeven hen te willen helpen. “Daar zijn we erg blij mee. We zijn inmiddels een werkgroep onder Dorpsbelangen. Wij mogen gebruik maken van hun kennis en expertise. Heel fijn! Ook zijn we al in gesprek met medewerkers van de gemeente Coevorden. Ook zij staan positief tegenover dit inwonersinitiatief en denken met ons mee.”

Ontwerp-Je-Speeltuindag

Op zaterdag 28 september wordt de ‘Ontwerp-Je-Speeltuindag’ georganiseerd, wat houdt dit in? “We nodigen iedereen, jong en oud, van harte uit om tussen 11.00-15.00 uur langs te komen bij één of meerdere van de beoogde speeltuinlocaties. We willen graag weten wat, met name kinderen, in hun speeltuin willen. Wat voor toestellen moeten er komen? Hoe moet het eruit zien? Ze kunnen dit ter plekke doen door bijvoorbeeld iets te tekenen. Er is genoeg knutselmateriaal aanwezig, maar het kan ook van te voren, waarna ze hun ideeën bij ons inleveren. We richten ons daarbij op kinderen in de basisschoolleeftijd en jonger. Uiteraard willen we dit ook graag van (groot)ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden weten. Ook kunnen we ons voorstellen dat dit initiatief vragen oproept. Tijdens deze dag informeren we iedereen graag over onze plannen en beantwoorden we vragen. Kortom, iedereen is van harte welkom!”

Haalbaarheid

De werkgroep trekt zich na deze dag terug om de plannen concreet te maken. “We gaan met de opbrengsten van de ‘Ontwerp-Je-Speeltuindag’ aan de slag. We laten ontwerpen maken en onderzoeken wat de kosten zijn. Uiteindelijk maken we begin 2020, in overleg met Dorpsbelangen, een beslissing of het haalbaar is om drie speeltuinen in Dalen te realiseren, met name vanwege de kosten, en gaan we wel of niet door. Voor het terrein aan de Wilgenstraat moeten we ook met de bestemming aan de slag. Die staat op dit moment niet toe, dat daar een speeltuin wordt gebouwd. Uiteraard doen we dit niet zonder draagvlak van direct-omwonenden.”

Vertrouwen

Anita is vol vertrouwen. “We weten, onder andere vanuit het Doe-Plein in Dalen, dat het niet makkelijk wordt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat als we er met elkaar in Dalen de schouders onder zetten, we dit kunnen realiseren.” Wil je alvast meer weten? Kijk dan op Facebook of Instagram: @speeltuinendalen. Of neem contact met ons op via e-mail.