Selecteer een pagina

verbreedbandbreedWonen in de mooiste buitengebieden van Drenthe kent ook een nadeel: omdat de grote internetbedrijven te weinig doen en de overheid niet zelf de rol van het bedrijfsleven mag overnemen, is het niet vanzelfsprekend dat snel internet voor u beschikbaar komt. De provincie Drenthe wil daar samen met initiatieven in de dorpen, verandering in brengen. Dat kan alleen als veel inwoners uit de Drentse dorpen kiezen voor deelname aan een nieuw netwerk voor snel internet. Daarom zijn de gezamenlijke dorpsbelangen van Dalen, Gees, Oosterhesselen en Wachtum een samenwerkingsverband gestart.

 

Samen sterker:
Wij vinden het belangrijk dat er een netwerk komt dat toekomstbestendig is. Dat is glasvezel. Voor iedereen wordt het mogelijk om zich aan te sluiten bij dat netwerk van de toekomst.

U wordt de komende periode gevraagd of u zich vrijblijvend, als er een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, zou aanmelden als deelnemer. De kosten voor uw aansluiting van TV, internet en thuis bellen zullen vergelijkbaar zijn met uw huidige kosten. Voor aanleg en onderhoud van dit netwerk zijn investeerders nodig die alleen interesse tonen als veel inwoners in principe kiezen voor deelname aan het glasvezelnetwerk. En mocht u denken, ik ben wel tevreden met hoe het nu is, vraag u dan af wat er in uw dorp aan toekomstontwikkeling mogelijk is als iedereen zo denkt.

Waarom glasvezel:
Internet heeft de wereld veranderd. Snel internet is tegenwoordig geen luxe, maar gewoon noodzakelijk. Deze noodzaak voelen we allemaal. We kunnen tegenwoordig niet meer goed functioneren zonder snel internet. Glasvezel is toekomstbestendig en past bij de ontwikkelingen in:

het onderwijs
Van basisschool tot universitair onderwijs wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Ondersteunend onderwijs kan op afstand worden gegeven. Het uitwisselen en zoeken van informatie gaat digitaal. Het is mogelijk om lessen te volgen via videoverbindingen. Ongetwijfeld gaat deze ontwikkeling door. De thuissituatie moet hierop aangepast zijn.

de gezondheidszorg
De gezondheidszorg gaat mee met zijn tijd. Virtueel bezoek aan huisarts of specialist is al mogelijk. In ontwikkeling is de zorg aan huis en controle op afstand. Thuis meten is het bij de arts weten. E-health wordt een normaal begrip. Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat ouderen langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

de digitalisering thuis
Het aantal apparaten dat gebruik maakt van internet en wifi neemt toe per huishouding. Het televisie kijken verandert. De nieuwe smart tv’s maken gebruik van apps. Tv kijken op je tablet is normaal. Livestreams maken het mogelijk om “live” aanwezig zijn bij kerkdiensten, grote evenementen of concerten. Apparatuur in je huis bedien je steeds meer met je smartphone. Het regelen van licht en verwarming, het aanzetten van het koffieapparaat, het kan inmiddels allemaal op afstand. Thuiswerken wordt steeds meer gewoon.

gemeente en overheid
Informatie opvragen, aangiftes doen of gebruik maken van diensten bij gemeente en overheid gaat via virtuele balies, de zogeheten digitale loketten.

bedrijven
Steeds meer contact met klanten verloopt digitaal. Bedrijfsgegevens worden opgeslagen in de cloud. Snel internet in de regio trekt nieuwe bedrijven aan. Huidige bedrijven blijven en raken niet op achterstand. Dit heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid. Agrarische bedrijven kunnen niet zonder snel internet. Hier wordt steeds meer gedigitaliseerd en gegevens moeten snel worden uitgewisseld.

toerisme
Bedrijven die op toerisme gericht zijn willen hun klanten snel internet aanbieden. De toerist verwacht gratis en snel wifi op het overnachtingsadres.

een leefbaar platteland
Een goede leefomgeving met bijbehorende voorzieningen is belangrijk voor een leefbaar platteland. Net als gas, water en licht hoort snel internet bij de basisvoorziening. Zonder snel internet worden we een digitaal achterstandsgebied. Dit heeft gevolgen voor allerlei voorzieningen, het winkelaanbod, de werkgelegenheid en ook de waarde van je woning. Als inwoner van het platteland is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een leefbaar platteland.

We zijn ons bewust dat u na het lezen van deze flyer nog vragen hebt.
Op www.verbreedband.nl kunt u meer informatie vinden. Op deze site is het mogelijk om uw vragen te stellen en kunt u zich alvast vrijblijvend aanmelden als belangstellende voor glasvezel.

Binnenkort zullen er informatie avonden worden gehouden in de dorpen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Dorpsbelangen Dalen
Plaatselijk belang Oosterhesselen
Plaatselijk belang Gees
Dorpsbelangen Wachtum e.o

Flyer in pdf