Selecteer een pagina

Gemeente Coevorden

 

 

 

 

Dorpenronde 2018

23 april vond de dorpenronde plaats. Burgemeester, wethouder, wijkagent en de contactambtenaar kwamen vergaderen met belangstellenden en Dorpsbelangen Dalen.

Speelgelegenheden
Er werd uitgebreid antwoord gegeven op vragen die uit het dorp waren gekomen. Zo worden er speelgelegenheden gemist door ouders van jongere kinderen. Wat kunnen we daarin verwachten van de gemeente, wat zijn de regels betreffende speelgelegenheden en hoe kunnen we het beste stappen zetten? Hier kwam antwoord op waar we als dorp mee aan de slag kunnen.

Invulling nieuwe bibliotheek
Ook waren er vragen over de invulling en grote van de bibliotheek. Hier is stimulerend op geantwoord. Er wordt met vrijwilligers gekeken naar creatieve invullingen en mogelijkheden voor de bibliotheek. Op de nieuwe plek in de Roezemoes is meer mogelijk.

Kappen en snoeien van bomen
Het kappen en snoeien van bomen roept vragen op bij dorpsbewoners. Zijn al deze bomen ziek? Is er ook een herplantbeleid? Het klopt dat er heel actief gekapt en gesnoeid is. Er is een bomenspecialist in dienst van de gemeente die advies geeft op dit gebied. Beleid over herplant is er niet. De gemeente begrijpt dat wij het belangrijk vinden dat we ontwikkelingen van het dorpsbeeld in de gaten houden. We werden uitgenodigd om ideeën uit te wisselen met de gemeente. Onze werkgroep groen zal dit oppakken. Mocht u ideeën hebben of vragen dan kunt u terecht bij Dorpsbelangen of de werkgroep groen. (Henk Kamping)

Afval
Prullenbakken, straatvuil en vervuild skatepark. Wat is het beleid rondom schoonmaak? Er zijn prullenbakken met zakken die verschoond worden. Ook zijn er prullenbakken zonder zakken. De gemeente draagt zorg voor deze bakken. Mochten er klachten zijn dan is er een klachtenlijn die gebeld kan worden.
Daarnaast wordt er duidelijk en terecht opgemerkt dat de verantwoordelijkheid ook bij de dorpsbewoners en bezoekers van Dalen ligt. Er wordt best veel afval in perken en op weg van A naar B gedumpt. Een aantal plekken geven niet echt een mooi plaatje af, ook niet aan toeristen. Een rommelopruimdag gaat gepland worden. Daarmee zijn we er niet. Het begint toch echt bij onszelf. Hoe instrueren we onze kinderen? Durven we iemand (passend) aan te spreken op gedrag als we zien dat iemand iets bevuild of vernielt? Hoe gaan we als dorpelingen met elkaar en het dorp om, om het goed te houden? Mooi om hier zelf bij stil te staan.

Samenwerking
Er werd duidelijk besproken dat we met zijn allen gaan voor een goede samenwerking. In Dalen zit kracht. Er zijn veel mensen die actief willen meedenken ter uitvoer van de dorpsvisie en een mooi Dalen. Ook het college wil graag verder met de samenwerking die er al is. Dit gaat de laatste jaren goed en blijft in groeiende ontwikkeling. Een uitnodiging van de wethouder om met elkaar te blijven communiceren zoals we nu doen. Dit zal maken dat er veel gerealiseerd kan worden vanuit het tempo dat haalbaar is, ook voor vrijwilligers. We zijn mooi op weg.

Mocht u ideeën hebben dan kunt u contact opnemen met Dorpsbelangen of iemand van de werkgroepen. Via Facebook, website of levensecht. U bent welkom!