Selecteer een pagina

Dalen aangesloten en mobielDe werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid heeft in april een schouw georganiseerd naar de kwaliteit van voetpaden en trottoirs. Hiervoor is samengewerkt met bewoners van de Selkersgoorn en De Kieftenhof. Ook het gehandicaptenplatform Coevorden is hierbij ingeschakeld. Mogelijke knelpunten zijn opgenomen in een plan ter verbetering van de bereikbaarheid van voorzieningen in het dorp.

In een later stadium zal een dorpsschouw worden gehouden om verkeersknelpunten en gevaarlijke situaties in beeld te brengen. Hierbij wordt gerekend op deelname van het nieuw te vormen college van Burgemeester en Wethouders.

De werkgroep gaat ook aan de slag met ontwikkeling van vier wandelroutes van ongeveer 10 km. met start en finish in het centrum. Aan elke wandeling wordt een thema gekoppeld.

Als u ideeën hebt over de hier genoemde punten of aan wilt sluiten bij de werkgroep, laat het dan per email weten aan Folkert Sinnema. ffsinnema@zonnet.nl