Wonen in Dalen voor alle leeftijden

 

Over het algemeen is er een grote mate van tevredenheid over de woonomgeving en het woningaanbod in en om Dalen.
Het grootste gedeelte van de woningen zijn koopwoningen. Daarnaast bezitten Domesta en Mooiland in een aantal straten sociale huurwoningen en zijn er huurwoningen in de vrije sector.

De Caspershof en Molenakkers zijn de meest recente nieuwbouwprojecten en er lijkt ook voor de toekomst voldoende belangstelling om te wonen in Dalen. Woningbouw blijft daarom – ook op langere termijn – van levensbelang voor het dorp. Maatwerk door aan te sluiten bij de bevolkingsgegevens en de wensen van de verschillende leeftijdscategorieën biedt de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen aan Dalen te binden. Daarbij lijkt er voor de toekomst vraag te zijn naar starterswoningen en ‘levensloopbestendige’ woningen, hoewel de specifieke vraag van jongeren, ouderen en (andere) kleine huishoudens onbekend is.

Groenvoorziening en (vakkundig) onderhoud in de woonomgeving vinden veel mensen belangrijk en een deel van de mensen ziet hier mogelijkheden voor verbetering. Zorgen zijn er over de achterstand die de laatste jaren is ontstaan in onderhoud van de groenvoorziening en bestrating. Een verzorgde uitstraling van het dorp is belangrijk, de eerste ‘beleving’ van inwoners en bezoekers bij het binnenrijden in het dorp moet goed zijn. Zowel de Ondernemersvereniging Dalen als inwoners van Dalen zien hier kansen om zelf actie te ondernemen. Een goede communicatie met en vanuit de gemeente zou hierin heel behulpzaam zijn. Er ligt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen voor bijvoorbeeld hondenpoep, zwerfafval en in de toekomst het onderhoud van het DOE-plein Daol’n.

Nieuws Wonen in Dalen voor alle leeftijden

Duurzame hulp gezocht!

Duurzame hulp gezocht!

Vindt u alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid interessant? Bent u benieuwd of er elektrische leenauto’s beschikbaar komen en waar er...

Lees meer
Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Schrijf je in! Dit is een bericht van de Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen. Zoals je wellicht weet, is er in...

Lees meer
Er kan gestemd worden

Er kan gestemd worden

Vereniging Dorpsbelangen Dalen doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van Rabobank Emmen-Coevorden. Vanaf vandaag kunt u als lid van de...

Lees meer
Dorpenronde Dalen

Dorpenronde Dalen

Op 16 september komen de burgemeester en een van de wethouders naar Dalen voor de jaarlijkse Dorpenronde. Vanuit Dorpsbelangen Dalen is er gekozen...

Lees meer
Aankondiging Rabo ClubSupport

Aankondiging Rabo ClubSupport

Vereniging Dorpsbelangen Dalen doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport van Rabobank Emmen-Coevorden. Vanaf 27 september kunt u als lid van...

Lees meer
Subsidie nieuws

Subsidie nieuws

Nieuwe tijdelijke subsidieregeling voor inwoners, verenigingen en organisaties in Dalen. De gemeente Coevorden heeft op 25 juni 2019 een tijdelijke...

Lees meer
Wonen voor jongeren in Dalen

Wonen voor jongeren in Dalen

De Werkgroep Wonen van Dorpsbelangen heeft in Dalen een enquête gehouden naar de behoefte aan huur- en koopwoningen.  Enquête 93 jongeren In...

Lees meer